Dagens bibelvers:


B√łnn for Norge

Fra "Norge40dager" v/ Øyvind Fjellestad, Ole Kristian Sameien, Ingunn Frøyshov og Randi F. Johansen

www.norge40dager.no

 

Es 52,7: Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!»


06.10.2010

Dette ligger oss på hjertet for kristenfolket i Norge år 2010.

 

Vi opplever at Guds Ånd har gitt oss følgende bibelvers til kristenfolket i Norge:

Es 52,7: Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!»

Vi tror Gud kaller oss til på en fornyet måte å gjøre noe som er ”fagert” for ham. Når denne bevegelsen som dette verset beskriver kommer mer i funksjon, så vil det glede Guds hjerte. 

Som kristenfolk i Norge har vi kommet inn i en relativt passiv stilling. Vi har bygd flotte hus der vi samles. Vi legger sterk vekt på et godt program i menighetene. Vi arrangerer fine konferanser med god musikk, dyktige ledere og predikanter. Vi kan også ha utadrettede aksjoner der vi inviterer folk til å komme.Men denne ”bevegelsen utover” som dette verset uttrykker, lengter vi etter å se mer av.

La oss beskrive bevegelsen:

”Den som bringer gledesbud”. Her er det en person som har fått tak i noe stort og fantastisk. Han har noe inni seg som gleder ham, styrker ham, som har gitt ham et helt nytt liv. Han har fått tak i noen sannheter om livet som har gitt ham fotfeste, retning og fremdrift. Dette handler om Jesus, evangeliet, Gud som Far, Den Hellige Ånd, syndstilgivelse, håpet om det himmelske riket, fellesskapet med andre kristne søsken, Guds store godhet og omsorg, m.m.

”Kommer løpende over fjell”. Dette er viktig: Denne personen setter seg i bevegelse!! Han har forstått at det er et kall over livet hans, at Gud ønsker å være med i en bevegelse ut til folket. Han ber om Guds ledelse. Han har fått det inn i blodet at det er noe som skal ut til flere. Han er villig til å trosse hindringer. Han er villig til å betale en pris for å se at det skjer. Han avsetter tid. Han planlegger.

”Melder fred”. Tenk hvor fantastisk å møte et menneske som er oppriktig interessert i deg som person. Han kommer ikke for "å prakke på deg” noe. Nei, han kommer drevet av en oppriktig kjærlighet og godhet. Han er bevisst på at det han selv har fått må taes imot av andre, og da må de først få en forsmak av dette gjennom hans liv. Han setter de han oppsøker i frihet. Hvis ikke han blir tatt imot så takker han høflig for seg og beveger seg videre.

”Bærer godt budskap”. Han ser etter behov. Ikke minst har han et fokus på at han ønsker å forløse Guds hjelp inn i livs-situasjonen til de han besøker. Det kan gjelde sykdom, vanskeligheter. I slike settinger skal vi ha stor frimodighet til å be for syke. Vi tror bønn for syke bør ha en viktig plass i evangelisering i 2010. Og vi tror det knytter seg spesielle løfter om Guds inngripen i en slik situasjon. Gud lengter etter å demonstrere sin kraft for å introdusere evangeliet. Gud kaller oss til å forberede oss helt konkret til hvordan vi ber for syke i slike situasjoner.

”Forkynner frelse”. Her må vi forberede oss godt. Vi må være klar til å dele et konkret vitnesbyrd om hvordan vi selv tok imot Jesus som Frelser og Herre i våre liv, og hva han betyr for oss. Vi må drille inn en enkel presentasjon av evangeliet som vi kan dele på en klar og forståelig måte. Vi må vite hvordan vi går frem for å lede et menneske til Gud. Noen nøkkelord: Forståelsen av at vi mennesker er syndere fremfor en hellig Gud – behovet for en Frelser – beskrive Jesu forsoningsverk – bekjenne synd – omvendelse – motta frelse/bli født på ny – veiledning for det nye livet – menighet/fellesskap - misjonsbefalingen. Vi tror at mange kristne vegrer seg for å være med på dette fordi de har for lite innsikt og trening. Her må den enkelte selv lete opp personer eller sammenhenger der han kan motta opplæring.

”Og sier til Sion: ”Din Gud er konge!” Dette tror vi er kjempeviktig i Norge i dag. Vi har de siste tiår hatt en altfor lettvint forkynnelse av evangeliet. Vi har invitert mennesker til å ta imot Jesus, men vi har lagt liten vekt på det å bli født inn i "et nytt rike”. Guds rike er et kongerike, der Gud bestemmer. Det spesielle er at Han også er vår Far og vår venn, og Han er tvers gjennom kjærlighet. Det er et privilegium å få ha ham til Konge. Han har skapt oss, og Han har uendelig omsorg for den enkelte. 

Og så må vi lese Es 52,7 for de som tar imot, og oppmuntre dem til selv å bli med i denne ”salige bevegelsen”.

Bønn: ”Herre, hjelp oss kristne i Norge til å komme i bevegelse ut til folket!!”

 

Fra "Norge40dager" v/ Øyvind Fjellestad, Ole Kristian Sameien, Ingunn Frøyshov og Randi F. Johansen

www.norge40dager.no

 

Alle nyheter
Siste nytt


Det har vært 89601 besøkende siden 10.11.2006
Webmaster: Øyvind Eriksen