Dagens bibelvers:


Optimisme etter årsmøtet

Hallo Kragerø har nå gjennomført sitt 18. år og 28. mars var det årsmøte i stiftelsen. Driftsresultatet viser et underskudd for 2006 på 26.450 kr. Inntektene på budsjettet for 2007 baserer seg for det meste på gaver, så vi er inne i et spennende år. Støttemedlemskontingentene er nå på vei inn, og mange har lagt til en ekstra gave på giroen. Kontingenten i år er på kr 250,-. Lotteri står også på inntektsiden i budsjettet, og vårlotteriet har trekning medio mai.

09.04.2007

Hallo Kragerø har nå gjennomført sitt 18. år og 28. mars var det årsmøte i stiftelsen. Driftsresultatet viser et underskudd for 2006 på 26.450 kr. Inntektene på budsjettet for 2007 baserer seg for det meste på gaver, så vi er inne i et spennende år. Støttemedlemskontingentene er nå på vei inn, og mange har lagt til en ekstra gave på giroen. Kontingenten i år er på kr 250,-. Lotteri står også på inntektsiden i budsjettet, og vårlotteriet har trekning medio mai. Alle deler av radiodriften krever medarbeidere: Styrearbeid, giroutsendelse, sponsorselging, teknisk gjennomføring av programsending, planlegging av program, programering av automatiske sendinger osv. Den største bekymringen for årsmøtet var antall medarbeidere i radioen. Hallo Kragerø drives nå med et minimum av personer. Årsmøtet var likevel optimistiske med tanke på fortsatt drift, og det ble vedtatt å søke om videre konsesjon etter 2007.
Alle nyheter
Siste nytt


Det har vært 89601 besøkende siden 10.11.2006
Webmaster: Øyvind Eriksen