Dagens bibelvers:


Ingen forandring i styret

Hallo Kragerø gjennomførte i går sitt 24. årsmøte, denne gangen i metodistkirkens peisestue.

14.03.2013

Vidar Wilhelmsen innledet med noen minneord om to tidligere radiomedarbeidere som har gått bort i løpet av året. Petter Leine, som var med å starte radioen i 1988 og som var redaktør i mange år, samt Ole Hermann Skuland som også var med i radioens arbeid fra begynnelsen. Skuland var også daglig leder en periode.
Styret for 2013 inneholder samme representanter som for 2012, nemlig Vidar Wilhelmsen (frikirken), Anlaug Nordal (metodistkirken), Ove Arnoldsen (Elim pinsemenighet) og Olav Tveitereid (Sannidal menighet). Redaktøren har også sete i styret. Styret konstituerer seg i første styremøte etter årsmøtet.
Alle nyheter
Siste nytt


Det har vært 89601 besøkende siden 10.11.2006
Webmaster: Øyvind Eriksen